children.gif (664 bytes)

Our Chenzhou Children


 nophoto.gif (1385 bytes)  Alexandra Ren Mei

 nophoto.gif (1385 bytes)  Annie

 Allysin Catherine    Allysin Catherine

 Ana Jade      Ana Jade Ling Zhao

 nophoto.gif (1385 bytes)  Christina

 Claire Ling      Claire Ling    Story: "An Email Home... From China"

 Constance Chu    Constance Chu

 nophoto.gif (1385 bytes)  Devin MiaoMiao

 nophoto.gif (1385 bytes)  Edith Mingzhu               Story: "Spicy Girl"

 nophoto.gif (1385 bytes)  Elizabeth Rachel Guixiu

     Emma Carol Chen DuoDuo

  Emily Frances Menglan   Emily Frances Menglan

 Emily Jean QuiXia     Emily Jean QiuXia         

nophoto.gif (1385 bytes)  Emily Ming

 Emily Ying Xi    Emily Ying Xi

 Gless Ai'Ling    Gless Ai'Ling          Story: "A Chenzhou Baby"

 Jayde Chen Rose     Jade Chen Rose

 Jasmine Zhen Zhen    Jasmine Zhen Zhen

 Jenna Chen  Jenna Chen

 nophoto.gif (1385 bytes)  Jiska Heringa

 Joy Yu Min  Joy Yu Min

 Kate     Kate

 Katherine Claire    Katherine Claire Jing Jing

 Kathryn Jie   Kathryn Jie     Story: "The Miracle Named Katie" 

 Kaylin Mary Chen  Kaylin Mary Chen

 Kelly Marie  Kelly Marie

 nophoto.gif (1385 bytes)  Liana Marie NanNan

 Maia Jinzhi   Maia Jinzhi

 Maia Xing      Maia Xing           Story: "Journey To Maia Xing"

 nophoto.gif (1385 bytes)  Maria Lin Xiao

 Maren Cui Cui    Maren Cui Cui    

 Moli Marie      Moli Marie

nophoto.gif (1385 bytes)  Rena Yingcai

 Riley Su Su   Riley Su Su

 Rosa Ming       Rosa Ming

 nophoto.gif (1385 bytes)  Sadie Janae Wengang

      Sally Wei Zhong

 nophoto.gif (1385 bytes)   Sanne Chunlei

 Sara Katherine     Sara Katherine

 nophoto.gif (1385 bytes)  Sifra Renee Shuyu

 Tamsin Jayde      Tamsin Jayde

 Tenley RuiXue      Tenley RuiXue

 Thea Liangzai  Thea Liangzai

 Theodora  Theodora

 Zi Li Kirby  Zi Li Kirby                Story: "Our Chili Baby"

 


  contents.gif (1686 bytes)    adoptlnk.gif (1700 bytes)

  birthday.gif (1633 bytes)    Birthage.gif (1729 bytes)     Gotcha Day Link Button

blk514ft.gif (840 bytes)